Anagram

Seret huruf ke dalam kedudukan yang betul untuk menyusun atur perkataan atau frasa.


Contoh

Terokai tempat lain

Pulihkan autosimpan: ?