Padankan

Seret dan lepaskan setiap kata kunci di sebelah definisinya.


Contoh

Terokai tempat lain

Pulihkan autosimpan: ?