Susun kemas

Seret dan lepaskan perkataan untuk mengatur semula setiap ayat ke dalam susunan yang betul.


Contoh

1.5 Sentences
1.5 Sentences
Susun kemas
CVC sentences
CVC sentences
Susun kemas
Present simple (1)
Present simple (1)
oleh
Susun kemas
Sentence Scramble
Sentence Scramble
Susun kemas
2.4 sentences
2.4 sentences
Susun kemas
7.4 unscramble
7.4 unscramble
Susun kemas
sh sentences
sh sentences
oleh
Susun kemas
Sentence Jumble
Sentence Jumble
Susun kemas

Terokai tempat lain

Pulihkan autosimpan: ?