1) Станиште је простор на коме живе биљке и животиње. a) ТАЧНО b) НЕТАЧНО 2) Уништавањем биљака и животиња нарушава се склад у животној заједници. a) ТАЧНО b) НЕТАЧНО 3) Веверица не припада копненој животној заједници. a) НЕТАЧНО b) ТАЧНО 4) Рода има вретенасто тело, пловне кожице и посебан распоред прстију. a) НЕТАЧНО b) ТАЧНО 5) Мрав припада воденој животној заједници. a) НЕТАЧНО b) ТАЧНО 6) Нагла промена услова у станишту утиче само на биљке. a) НЕТАЧНО b) ТАЧНО 7) Биљке представљају почетну карику у ланцу исхране. a) ТАЧНО b) НЕТАЧНО 8) Постоји ли најважнија карика у ланцу исхране? a) НЕ b) ДА

ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - Учитељица Марина Ђурђевић

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?