Oes hoff le gyda chi yng Nghymru? Pam mae e'n arbennig?, Ble ro’ch chi’n mynd ar wyliau pan o’ch chi’n blentyn?, Pa bethau sy wedi newid yn yr ardal dros y blynyddoedd?, Pa fath o ffilmiau dych chi'n hoffi fwya?, Pa raglenni dych chi'n hoffi? Beth yw eich hoff raglenni chi?, Oes ffrindiau gyda chi sy'n siarad Cymraeg / ieithoedd eraill?, Sut dych chi'n gwrando ar gerddoriaeth?, Pa raglen ar y teledu wyliwch chi nesa?, Pryd cawsoch chi eich camera cynta?, Beth dych chi’n ei wneud i’ch helpu chi i gofio geiriau?, Dych chi’n dweud y gwir bob tro, neu fasech chi’n dweud celwydd golau weithiau?, Pa bethau fasech chi'n hoffi eu gwneud cyn i chi fynd yn rhy hen?.

Leaderboard

Spin the wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?