1) В кой ред е допусната правописна грешка? a) напредничав, нечуствителен, сватба b) безпрецедентен, неможещ, гордостта c) угрижен, мокър, опорочавам d) жребий, охлюв, портфейл 2) В кой от редовете всички думи са написани правилно? a) въстание, възпирам, възсядам b) подтискам, подтичвам, подтиквам c) наистина, героизъм, нейн d) известност, опастност, честност 3) При коя двойка думи отношението между думите е различно от отношението между думите в другите двойки? a) букет - цвете b) огън - пушек c) ято - птица d) мозайка - камъче 4) В кой ред думите не са синоними? a) вербален - словесен b) негативен - отрицателен c) неприятел - враг d) анализ - синтез 5) Коя от посочените творби не е поема? a) "Септември" b) "Градушка" c) "Ралица" d) "Книгите" 6) Кое от твърденията е вярно? a) Султана е героиня от "Бай Ганьо" на Алеко Константинов. b) Багряна е литературен псевдоним на българска поетеса. c) Яворовото стихотворение "Камък" е повлияно от символизма. d) "История" е най-ивестната повест на Елин Пелин. 7) На коя от изброените личности не е посветено произведение в "Епопея на забравените"? a) Паисий Хилендарски b) Георги Бенковски c) Христо Ботев d) Кочо Честименски 8) В коя от творбите трудът е осмислен като естествен и спонтанен израз на човешката жиненост? a) "Ветрената мелница" на Елин Пелин b) "Прощално" на Никола Вапцаров c) "Ни лъх не дъхва над полени" на Пенчо Славейков d) "Стария музикант" на Христо Смирненски 9) В коя от творбите присъства темата за войната? a) "Сиротна песен" на Димчо Дебелянов b) "Самотен гроб в самотен кът" на Пенчо Славейков c) "Дяволско" на Атанас Далчев d) "Стон" на Пейо Яворов 10) Образът на коя героиня е тясно свързан с идеята за съпружеска вярност? a) Албена от "Албена" b) Ирина от "Тютюн" c) Ралица от "Ралица" d) Рада от "Под игото"

Тест по БЕЛ Галина Неделчева

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?