1) Як напишемо сполучник "немов(би)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс 2) Як напишемо сполучник"хоча(б)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс 3) Як напишемо сполучник"якби(то)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс 4) Як напишемо сполучник"неначе(б)(то)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс 5) Як напишемо сполучник"про(те)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс 6) Як напишемо "дарма(що)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс 7) Як напишемо сполучник"тільки(но)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс 8) Як напишемо сполучник"коли(б)(то)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс 9) Як напишемо сполучник"то(що)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс 10) Як напишемо сполучник"або(ж)" a) Разом b) Окремо c) Через дефіс

Правопис сполучників

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?