1) pisownia ó w końcówce ówka 2) pisownia rz po spółgłosce p 3) pisownia łączna czasownika z cząstką -by 4) pisownia rozdzielna partykuły nie 5) pisownia ó na początku wyrazu 6) pisownia u na końcu wyrazu 7) pisownia h w wyrazie hałaśliwym 8) pisownia ó wymiennego na o 9) pisownia rz w końcówce -arz - erz 10) pisownia ż wymiennego na g 11) pisownia ó wymiennego na a 12) pisownia rz wymiennego na rz 13) pisownia rzeczownika pospolitego małą literą 14) pisownia łączna wyrazu z partykułą nie 15) pisownia ch na końcu wyrazu 16) wyjątek pisowni ó 17) wyjątek pisowni rz 18) pisownia rz po spółgłosce t 19) pisownia rz po spółgłosce k 20) pisownia u w wyrazach z końcówką - unka 21) pisownia ó w wyrazach z końcówką - ów 22) pisownia ch wymiennego na sz 23) pisownia ch po literze s 24) pisownia rozdzielna czasownika z cząstką -by 25) pisownia nazw własnych wielką literą 26) pisownia tytułów 27) pisownia ż wymiennego na s 28) pisownia ż wymiennego na dz 29) pisownia ch przed spółgłoską L 30) pisownia ż przez spółgłoską n

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?