křičel - shouted, hrál - played, brečel - cried, opravil - repaired, naplánoval - planned, ukázal - showed, skončil - finished, vrátil - returned, zastavil - stopped, namaloval - painted, objevil - discovered, vynalezl - invented, pozval - invited, navštívil - visited, přestěhoval se - moved, oslavil - celebrated, souhlasil - agreed, vysvětlil - explained, užil si - enjoyed, zeptal se - asked, odpověděl - answered, smál se - laughed, zašeptal - whispered, přijel do Prahy - arrived in Prague, přijel do práce - arrived at work, rozhodl se - decided, věřil - believed, čekal na nás - waited for us, objednal - ordered, navrhnul - suggested,

Theme

Options

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?