1) Думата "алгоритъм" произхожда от името на: a) Джордж Бул b) Мохамед Ал Хорезми c) Абул Уафа 2) Кое от изброените е алгоритъм: a) Готварска рецепта за приготвяне на мусака b) Програмата на БНТ c) Каталог на книгите в библиотеката 3) Алгоритмите са циклични когато: a) се представя в таблична форма b) изпълнението им зависи от някакви условия c) част от стойностите се повтарят многократно 4) Алгоритъмът е разклонен когато: a) се представя в таблична форма b) изпълнението му зависи от някакви условия c) част от стойностите се повтарят многократно 5) Кои са начините за представяне на алгоритми: a) графичен, програмен език, илюстрация b) словесен, блок схема, илюстрация c) словесен, блок схема, програмен език 6) Видове алгоритми според структурата: a) словесни, блок схеми, програмни езици b) линейни, разклонени, циклични c) крайни, масови, дискретни 7) За намиране на сума на две числа се прилага: a) цикличен алгоритъм b) разклонен алгоритъм c) линеен алгоритъм 8) За намиране сума от редица числа се прилага: a) линеен алгоритъм b) разклонен алгоритъм c) цикличен алгоритъм 9) Вярно ли е, че след началния блок на схемата, винаги има два блока: a) да b) не 10) Блоковете за вход и изход се означават с една и съща геометрична фигура. a) да b) не 11) В една блоксхема има точно един блок за начало и точно един блок за край. a) да b) не 12) Блокът за условие в блоксхемата е: a) ромб b) правоъгълник c) овал

Алгоритми - информатика 8 клас

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?