1) Кое от записаните числа е шестстотин четиридесет и девет? a) 649 b) 694 c) 469 2) В редицата 109, 209, 309, 409, 509, 609 числата се увеличават с : a) една десетица b) една стотица c) една единица 3) Открий редицата с правилно подредените числа по големина: a) 209, 403, 506, 307, 605, 904, 808 b) 209, 307, 403, 506, 904, 808, 605 c) 209, 307, 403, 506, 605, 808, 901 4) Числото, което има стотици седем, десетици четири, единици две е: a) 724 b) 742 c) 247 5) Кое от следващите числа трябва да се запише , за да е вярно 364 е по-малко от 3 _ 4   a) 5 b) 7 c) 6 6) Разглеждане и отбелязване на верния отговор: a) На чертежа има прави линии. b) На чертежа има криви линии. c) На чертежа има прави и криви линии. 7) За да бъде вярно 1 м =.....дм =.....мм , кои числа трябва да се запишат? a) 10 дм, 1000 мм b) 10 дм, 100 мм c) 1 дм, 10 мм 8) Пресметни 640 см - 1 м = ....... см a) 540 см b) 639 см c) 630 см 9) Ако разликата на числата 336 и 300 умалиш 9 пъти ще получиш: a) 3 b) 4 c) 6 10) Най - малкото от тези числа с цифра на единиците 8 е: a) 918 b) 198 c) 180 11) Сборът на числата 423 и 34 умали с 200 и ще получиш: a) 437 b) 257 c) 657 12) Равностранен триъгълник и квадрат имат обиколка 24 см. С колко мм страна на квадрата е по-къса? a) 2см b) 20 мм c) 2 м 13) Намерете обиколката на правоъгълник със стани 30 см, 40 см. a) 140 см b) 70 см c) 120 см 14) Елена прочела 233 стр. от книгата. Остават и да прочете с 33 стр.по-малко. От колко страници е книгата? a) 400 стр. b) 490 стр. c) 433 стр. 15) Ани има 200 лв. Още колко лева и трябват, за да си купи таблет за 350 лева? a) 15 0лв. b) 100 лв. c) 200 лв. 16) Ани има 120 лева. Купила си тротинетка за 70 лв. и дънки за 40 лв. Колко лева са и останали? a) 10 лв. b) 20 лв. c) 50 лв. 17) В завод трябвало да пакетира 180 кутии бонбони. След като пакетирали 100, останали разпределили на 8 работника. По колко кутии е пакетирал всеки от тях? a) 10 b) 20 c) 8 18) Митко е болен. Лекарят му е предписал 5 дни да пие по 2 хапчета 3 пъти на ден. Колко хапчета са нужни? a) 30 b) 60 c) 50 19) Майка, татко и двете им деца имат сбор на годините 76. Какъв ще бъде и сборът на годините им след три години? a) 88 b) 80 c) 100 20) Кое е вярно? a) Ъгъл, по-малък от правия е тъп. b) Ъгъл, който е по-голям от правия е тъп. c) Тъпият ъгъл е по-малък от правия.

Математика 3 клас - Числата до 1000

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?