Create better lessons quicker
Koliko se kilometara Rusija proteže s jednog kraja na drugi?, Od koliko je federalnih subjekata sastavljena i koji su to?, Kaliningrad je _________ i okružen je sa 2 države: __________ i __________., Od koliko se reljefnih cjelina sastoji Rusija? Nabroji i pokaži na karti., Što je razvijeno u I. i II. sektoru?, Transibirska željeznica prostire se od ______________ pa do _________________., Stari naziv današnjeg grada Volgograda?, Valuta Rusije?, Čime je bogata Zapadnosibirska nizina?, Ruski naziv za crnicu?.

PITANJA

by Leona123pj

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives