Create better lessons quicker
1) Co to jest stałocieplność? 2) Jak ptaki przystosowały się do latania? 3) Jakie znaczenie w locie ma dziób (co robi, jakie ma cechy?) 4) Jakie znaczenie mają w locie powieki? 5) Jakie znaczenie ma w locie szkielet ptaków? 6) Jak oddychają ptaki? 7) Jakie rodzaje piór mają ptaki? 8) Dlaczego potrzepane pióra ptak może łatwo naprawić? 9) Do czego służy gruczoł kuprowy? 10) Jaki rodzaj zapłodnienia mają ptaki? 11) Jakie są etapy rozmnażania się ptaków? 12) Co to są toki? 13) Czym różni się pisklę gniazdownika od zagniazdownika? 14) Co znajduje się w ptasim jaju? 15) Jakie jest znaczenie ptaków dla człowieka? 16) Jakie jest znaczenie ptaków w przyrodzie? 17) Omów rodzaje dziobów ziarnojada, ptaka wodnego, owadożernego i drapieżnego 18) Czym żywią się ptaki? 19) Co zagraża ptakom? 20) Jak chroni się ptaki? 21) W jakiś środowiskach żyją ssaki? Podaj przykłady gatunków 22) Wymień trzy cechy ssaka, których nie ma inna grupa 23) Czym może być pokryta skóra ssaków? 24) Jakie rodzaje gruczołów mają ssaki? 25) Omów przystosowania wilka do życia w środowisku 26) Omów przystosowania morsa do życia w środowisku 27) Omów przystosowania kreta do życia w środowisku 28) Omów przystosowania żyrafy do życia w środowisku 29) Jakie są wytwory skóry ssaków? 30) Jak oddychają ssaki? 31) Omów rozmnażanie się ssaków 32) Gdzie i kiedy powstaje i do czego służy ssakom łożysko? 33) Co to jest ciąża? 34) Czy wszystkie ssaki są żyworodne? 35) Co to jest poród? 36) Jak ssaki opiekują się potomstwem? 37) Jak ptaki opiekują się potomstwem? 38) Do czego służą różne rodzaje zębów ssaków? 39) Jakie jest znaczenie ssaków w przyrodzie? 40) Jakie jest znaczenie ssaków dla człowieka? 41) Jakie zagrożenia dotykają ssaki? 42) Jak chroni się ssaki? 43) Dlaczego ochrona ptaków jest ważna dla człowieka? 44) Dlaczego ochrona ssaków jest ważna dla człowieka? 45) Czy jeśli ssak jest szkodnikiem u człowieka, oznacza to, że jest niepotrzebny w przyrodzie? 46) Jakie jest znaczenie dzików w lesie?

Ptaki i ssaki - pytania powtórzeniowe

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives