Create better lessons quicker
Excel - Програма за работа с електронни таблици, Word - Програма за текстообработка, Paint - Прост графичен редактор, PowerPoint - Програма за работа с компютърни презентации, Windows - Операционна система, Teams - Платформа за комуникация и сътрудничество, която използваме в дистанционното си обучение,

ИТ 5 клас кръстословица

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives