Create better lessons quicker
Биологија - Наука која проучава живи свет., Наука  - Скуп знања из неке области до којих се дошло истраживањем., Интеракција са околином - Деловање живих бића на околину и околину на жива бића., Ћелија - Основна јединица грађе и функције свих живих бића., Адаптација - Прилагођавање организма околини., Аутотроф - Организам који сам ствара храну., Хетеротроф - Организам који користи готову храну., Осетљивост - Способност организма да реагује на промене у спољашњој средини., Полно размножавање - Облик размножавања за које је потребно два родитеља., Бесполно размножавање - Облик размножавања при којем од једног родитеља настају потомци , Оплођење - Спајање мушке и женске полне ћелије., Наслеђивање - Преношење особина са родитеља на потомство., Раст - Увећање организма., Развиће - Промене у грађи тела., Клица - Зачетак нове биљке у семену., Клијање - Раст и развој младе биљке из семена., Еволуција - Постепене промене особина унутар неке врсте., Варијабилност - Разноликост између јединки унутар исте врсте., Биодиверзитет - свеукупна разноврсност живих бића и њихових заједница.ж, Пубертет - Период психичког и физичког сазревања, прелазак из детињства ка одраслом добу.,

Пети разред-утврђивање градива

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives