Nihon kara kaette kimashita. - にほんからかえってきました, Naganoken ni ikimashita. - ながのけんにいきました。, Shinkansen ni norimashita. - しんかんせんにのりました。, Sukii wo shimashita. - スキーをしました。, Raamen wo tabemashita. - ラーメンをたべました。, Ryokan ni tomarimashita. - りょかんにとまりました。, Saru to hanashimashita. - さるとはなしました。,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?