1) Beth ydy ' I have a headache' yn Cymraeg? a) mae pen tost gyda fi b) mae tost pen gyda fi c) mae pen tost arna i 2) Sut ydych chi'n dweud ' I have an earache' yn Gymraeg? a) Mae clust tost arna i b) Mae clust tost gyda fi c) Mae clust dost arna i 3) Beth ydy ' back' yn Gymraeg? a) bola b) cefn c) ysgwydd 4) Sut ydych chi'n dweud 'I don't have a headache' yn Gymraeg? a) Dw i ddim yn cael pen tost b) Does dim pen tost gyda fi c) Mae pen tost ddim gyda fi 5) Sut ydych chi'n dweud ' I have a cold' yn Gymraeg? a) Mae annwyd arna i b) Mae peswch arna i c) Mae annwyd gyda fi 6) Sut ydych chi'n dweud ' what's wrong' yn Gymraeg? a) Beth yn bod? b) Beth rwyt ti'n bod arnat ti? c) Beth sy'n bod? 7) Beth ydy "he has a tummy ache"yn Gymraeg? a) Mae bêl tost arno fe b) Mae bola tost gyda fe c) Mae bola dost arno fe 8) Beth ydy " he has a bad nose" yn Gymraeg? a) Mae trwyn gyda fe b) Mae trwyn tost arno fe c) Mae trwyn tost gyda fe 9) Sut ydych chi'n dweud ' she has a bad leg yn Gymraeg'? a) Mae braich dost gyda hi b) Mae coes dost gyda hi c) Mae coes dost arni hi 10) Sut ydych chi'n dweud 'he has a bad arm'? a) Mae braich dost gyda fe b) Mae braich tost arno fe c) Mae braich tost gyda fe

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?