1) Ce este ecologia ? a) Stiinta vietii b) Stiinta secolelor c) Stiinta factorilor chimici 2) Ce este biotopul ? a) Locul de pe terrra b) Teritoriul format din factorii abiotici c) Factorii chimici 3) Ce este ecosistemul? a) Unitatea dintre biotop si natura b) Unitatea dintre biotop si biocenoza c) Unitatea dintre biocenoza 4) Ce inseamna animal xerofil ? a) Care iubeste apa b) Care iubeste solul c) Care iubeste uscatul 5) Ce inseamna speologie ? a) Stiinta naturii b) Stiinta pesterilor c) Stiinta vietuitoarelor

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?