Create better lessons quicker
1) Када су одржане прве Олимпијске игре? a) 776. године пре нове ере b) 776. године нове ере c) 76. године нове ере 2) Шта је добијао олимпијски победник као награду? a) златну медаљу b) књигу c) венац од маслинових гранчица 3) Ко је био грчки бог муње и громова? a) Посејдон b) Хад c) Зевс 4) Која грчка богиња је била заштитница љубави и лепоте? a) Атина b) Афродита c) Артемида 5) Колико слова је имао грчки алфабет? a) 24 b) 25 c) 26 6) У ком стилу је изграђен храм Партенон у Атини? a) у јонском стилу b) у дорском стилу c) у коринтском стилу 7) Кип богиње Атине у Партенону је извајао? a) Мирон b) Фидија c) Поликлет 8) У ком делу је описан Тројански рат? a) У "Илијади" b) У "Одисеји" c) У "Антигони" 9) Отац историје је? a) Херодот b) Тукидид c) Хомер 10) Најпознатији писац грчких комедија је? a) Софокле b) Есхил c) Аристофан 11) Ко је био Аристотелов учитељ? a) Сократ b) Платон c) Талес 12) Чију заклетву и данас полажу сви лекари? a) Хипократову b) Питагорину c) Еурипидову

Грчка култура

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives