1) Kako se zove osoba na slici koja je bila dio holokausta? a) Anne Frank b) Anneta Frank c) Anne Frankos 2) Kako se zove logor prikazan na slici? a) Auschwitz b) Stara Gradiska c) Jasenovac 3) Kako se naziva osoba na slici? a) Josip Broz Tito b) Benito Mussolini c) Ivan Šubašić 4) Koje godine je Njemačka potpisala bezuvjetnu kapitulaciju? a) 1944 b) 1945 c) 1946 5) Koji su bili narodnooslobodilački odbori? a) ZAVNOH I AVNOJ b) ZAVNOJ I AVNOH c) ZAVNOR I AVNOR

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?