1) Sekta čiji je utemeljitelj Jim Jones a) Moonova crkva ujedinjenja b) Sotonistička crkva c) Hram naroda d) scijentologija e) Crna ruža f) Djeca Božja 2) Sekta koja članovima obećava kontrolu nad svojim životima kroz dijanetiku a) Jehovini svjedoci b) mormoni c) Hram naroda d) scijentologija e) Crna ruža f) Djeca Božja 3) Najbogatija sekta koja posebno vrbuje bogate i slavne a) Sotonistička crkva b) Hare Krišna c) Hram naroda d) scijentologija e) Crna ruža f) Djeca Božja 4) Sekta čiji je vođa natjerao svoje sljedbenike da se ubiju 1972. god. a) transcendentalna meditacija b) Sotonistička crkva c) Hram naroda d) scijentologija e) Crna ruža f) Djeca Božja 5) Sekta koja potiče članove na samoubojstvo a) Moonova crkva ujedinjenja b) Hare Krišna c) Hram naroda d) scijentologija e) Crna ruža f) Djeca Božja 6) Sekta koja potiče svoje članove na seksualnu raskalašenost a) Jehovini svjedoci b) mormoni c) Hram naroda d) scijentologija e) Crna ruža f) Djeca Božja 7) Sekta koja je poznata po masovnim vjenčanjima i blagoslovima a) transcendentalna meditacija b) Moonova crkva ujedinjenja c) Hram naroda d) scijentologija e) Crna ruža f) Djeca Božja 8) Pokret koji želi uništiti postojeće religije da bi utemeljio jednu nadreligiju a) Hare krišna b) Sotonistička crkva c) Hram naroda d) scijentologija e) Crna ruža f) New age 9) Sekta koju je utemeljio Anton Szandor LaVey a) Hare Krišna b) Sotonistička crkva c) transcendentalna meditacija d) scijentologija e) Crna ruža f) New age 10) Sekta čiji članovi nose žute haljine, briju glavu i plešu i pjevaju po ulicama a) Hare Krišna b) Sotonistička crkva c) transcendentalna meditacija d) scijentologija e) Crna ruža f) New age 11) Vježbe svijesti koje nude pročišćenje od loše karme a) Hare Krišna b) Sotonistička crkva c) transcendentalna meditacija d) scijentologija e) Crna ruža f) Moonova crkva ujedinjenja 12) Sekta čiji članovi moraju sedam godina služiti vođi a) Hare Krišna b) Sotonistička crkva c) transcendentalna meditacija d) scijentologija e) Crna ruža f) Moonova crkva ujedinjenja

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?