show - pokazać, see - widzieć, zobaczyć, speak to - mówić do, rozmawiać z, talk to - rozmawiać z, understand - rozumieć, say - powiedzieć, listen to - słuchać (czegoś, kogoś), hear - słyszeć, language - język, sign - znak, facial expression - wyraz twarzy, conversation - rozmowa, gesture  - gest, decode - rozszyfrować, mammal - ssak, deaf - głuchy, niesłyszący, deaf - głuchy, niesłyszący, whistle - gwizd, gwizdać, tank - zbiornik, vision - wzrok,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?