веверица - заједничка именица женског рода, Ана - властита именица женског рода, патак - заједничка именица мушког рода, Дунав - властита именица мушког рода, песак - градивна именица мушког рода, сребро - градивна именица средњег рода, глина - градивна именица женског рода, цвеће - збирна именица средњег рода, јагњад - збирна именица женског рода,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?