1) Мати І.Франка походила з a) селян b) міщан c) учителів d) збіднілої шляхти e) сільського духовенства f) інтелігенції 2) Майбутній письменник закінчив гімназію в a) Ясениці-Сільній b) Чернівцях c) Дрогобичі d) Львові e) Коломиї f) Відні 3) Великим захопленням , що переросло в професійну справу, для І.Франка було a) збирання фольклору b) туризм c) журналістика d) гра в шахи e) репетиторство f) збирання книг 4) Псевдонім, під яким постають перші вірші поета a) Мирон b) Джеджалик c) Каменяр d) Галичанин e) Українець f) Русин 5) Перший журнал, до видання якого причетний І.Франко a) "Друг" b) "Громадський друг" c) "Дзвін" d) "Молот" e) "Світ" f) "Зоря" 6) І.Франка вперше заарештували за a) писання творів українською мовою b) видання українського журналу c) соціалістичну пропаганду d) підбурювання селян до непокори владі e) вірш "Каменярі" f) створення радикальної партії 7) І.Франко - автор першого в європейській літературі роману з a) життя духовенства b) життя інтелігенції c) життя політв'язнів d) робітничого життя e) життя селянства f) життя студентів 8) Журнал "Житє і слово" І.Франко видав разом із a) Ольгою Рошкевич b) Ольгою Хоружинською c) Михайлом Павликом d) Михайлом Старицьким e) Михайлом Драгомановим f) Михайлом Грушевським 9) Журнал, що сприяв єднанню українців обох частин України, за редакцією І.Франка a) "Житє і слово" b) "Світ" c) "Дзвін" d) "Літературно-науковий вісник" e) "Молот" f) "Громадський друг" 10) І.Франко - один із перших мислителів, що усвідомив згубність доктрини a) комунізму b) фашизму c) націоналізму d) федералізму e) русофільства f) імперіалізму 11) І.Франка сучасники називали  a) "Всевидячим оком України" b) "Геніальним провидцем" c) "Академією в одній особі" d) "Прометеєм України" e) "Каменярем духу" f) "Другим Мойсеєм" 12) І.Франко заробляв на хліб переважно a) журналістикою b) поезією c) перекладами  d) науковою працею e) політичною діяльністю f) репетиторством

Іван Франко. Біографія. 10 клас

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?