hidrocarburi aciclice saturate ce conțin în moleculă doar legături covalente simple C-C și C-H, alcani izoalcani și cicloalcani, Izomerie de catenă, metan etan propan butan pentan hexan heptan octan nonan decan undecan eicosan , CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 C11H24 C20H42, punctele de fierbere și topire cresc odată cu creșterea masei moleculare, mercaptanii sunt compuși organici cu sulf utilizați pentru detectarea scăpărilor de gaz, parafine reactivitatea chimică redusă, reacții de substituție , reacții de oxidare, reacții de descompunere termică, reacții de cracare și dehidrogenare, reacții de ardere, clorurarea metanului clorometan diclorometan cloroform tetraclorură de carbon, pentan izopentan neopentan, metanol negru de fum aldehidă formică gaz de sinteză gaz de apă acetilenă acid cianhidric, cifra octanică este procentul de izooctan în volumul amestecului etalon de n-heptan și izooctan,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?