1) kreslíme (osoba ) a) 1 já b) 2 ty c) 3 on, ona ,ono, d) 1 my e) 2 vy f) oni,ony,ona 2) budu číst (množné jednotné) a) množné b) jednotné c) infinitif 3) leťelo (čas) a) budoucí b) přítomný c) minulý 4) stáli jsme (osoba) a) 1já b) 2ty c) 3on ,ona ,ono d) 1my  e) 2vy f) 3 oni,ony,ona 5) utíkali (množné jednotné) a) množné  b) jednotné 6) stavěl (čas) a) budoucí b) přítomný c) minulý d) infinitiv 7) škrábat (osoba) a) 1já b) 2ty c) 3on ,ona, ono d) 1my e) 2vy f) infinitif

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?