САБИРАЊЕ: први сабирак, други сабирак, збир, ОДУЗИМАЊЕ: умањеник, умањилац, разлика,

Рачунке операције

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?