1) Se dă triunghiul ABC cu vârfurile A(4,8), B(6,-4) și C(-10,-2). Ecuația medianei triunghiului ABC, dusă din vârful A este: a) 11x-6y+4=0 b) 7x+9y-6=0 c) 3x-11y-5=0 d) 4x+9y-2=0 2) Se dă triunghiul ABC cu vârfurile A(4,8), B(6,3) și C(5,-2). Coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC sunt: a) G(0,5) b) G(3,5) c) G(0,3) d) G(5,3) 3) Se dă triunghiul ABC cu vârfurile A(2,4), B(3,-1) și C(3,0). Ecuația laturii AB a triunghiului ABC este: a) y = 3x - 4 b) y = -5x + 14 c) y = x + 3 d) y = -x + 1 4) Se dă triunghiul ABC cu vârfurile A(6,4), B(3,-6) și C(7,8). Coordonatele mijlocului laturii BC sunt: a) M(5,2) b) M(2,-4) c) M(3,-1) d) M(1,3) 5) În sistemul cartezian xOy se consideră punctele A(3,5) și B(4,7). Panta dreptei AB este: a) mAB = -1 b) mAB = 1 c) mAB = -2 d) mAB = 2 6) În sistemul cartezian xOy se consideră punctele A(0,3) și B(0,-5). Distanța dintre punctele A și B este de: a) 4 b) 8 c) 6 d) 2 7) În sistemul cartezian xOy se consideră punctele M(2,3) și T(6,5). Coordonatele punctului A, unde A este mijlocului segmentului MT, sunt: a) A(4,4) b) A(2,4) c) A(4,2) d) A(-2,4) 8) În sistemul cartezian xOy se consideră punctele A(-6,1) și B(-2,3). Dacă M este mijlocului segmentului AB, atunci distanța de la punctul O la punctul M este: a) 2√5 b) 5√3 c) 2√3 d) 5√2 9) În sistemul cartezian xOy se consideră punctele A(2,5), B(3,1) și C(a,b). Dacă punctul A este mijlocului segmentului BC, atunci valorile reale ale parametrilor a și b sunt: a) a = 2 și b = 8 b) a = 1 și b = 9 c) a = 3 și b = 1 d) a = 0 și b = 4 10) Se consideră punctul A(2,3) și dreapta de ecuație d: 3x - 4y +11 =0. Distanța de la punctul A la dreapta d este de : a) 2 b) 5 c) 1 d) 4

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?