สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
soft things, vegetables, jobs, blue things, hot foods, seasons of the year, body parts, super heroes, coins, dinner foods, feeling words, loud noises, school items, ocean animals, video games, insects, birthday party things, sticky things, things that fly, things in the sky, sports, heavy objects, animal noises, things that make you laugh, boys names.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ