Довршавање реченице

Активност клоза у којој превлачите и испустите речи у размаке унутар текста.


Примери

Ordering Numbers 1-15
Ordering Numbers 1-15
аутор
Довршавање реченице
Counting by 10s, 5s, 2s
Counting by 10s, 5s, 2s
аутор
Довршавање реченице
Missing Number
Missing Number
аутор
Довршавање реченице
Skip Count by 10's
Skip Count by 10's
аутор
Довршавање реченице
Number sequence
Number sequence
аутор
Довршавање реченице
Complete the sentence Set 2
Complete the sentence Set 2
аутор
Довршавање реченице
r-controlled sentence fill-in review
r-controlled sentence fill-in review
аутор
Довршавање реченице
Complete with the missing word
Complete with the missing word
аутор
Довршавање реченице
4.3 Multisyllabic words - sentences
4.3 Multisyllabic words - sentences
аутор
Довршавање реченице
Past Continuous/Progressive Tense
Past Continuous/Progressive Tense
аутор
Довршавање реченице
B 5.7
B 5.7
аутор
Довршавање реченице
Wilson 2.5 Thanks, from the Fish Cloze
Wilson 2.5 Thanks, from the Fish Cloze
аутор
Довршавање реченице
GENKI L3 particles
GENKI L3 particles
аутор
Довршавање реченице
2.3 Sentences
2.3 Sentences
аутор
Довршавање реченице
CVCe Sentences
CVCe Sentences
аутор
Довршавање реченице
Verbo "ser"
Verbo "ser"
аутор
Довршавање реченице
 Fact Families Missing Part
Fact Families Missing Part
аутор
Довршавање реченице
SUBJECT/OBJECT PRONOUN
SUBJECT/OBJECT PRONOUN
аутор
Довршавање реченице
to be: is am are
to be: is am are
аутор
Довршавање реченице
111 - La famille voca
111 - La famille voca
аутор
Довршавање реченице
Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences
Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences
Довршавање реченице
2_Complete the sentences_WW
2_Complete the sentences_WW
аутор
Довршавање реченице
Past habits- telling a story with 'used to' and 'would'
Past habits- telling a story with 'used to' and 'would'
аутор
Довршавање реченице
Subject + Verb Agreement
Subject + Verb Agreement
аутор
Довршавање реченице
Christmas
Christmas
аутор
Довршавање реченице
3.0 Sight Words: Where or Were
3.0 Sight Words: Where or Were
аутор
Довршавање реченице
This, That, These those
This, That, These those
аутор
Довршавање реченице
Hurricane Fill In the Blank
Hurricane Fill In the Blank
аутор
Довршавање реченице
Participial Adjectives (ing/ed)
Participial Adjectives (ing/ed)
аутор
Довршавање реченице

Сазнајте више о другим шаблонима

Врати аутоматски сачувано: ?