Флеш картице

Тестирајте се користећи картице са одзивницима на предњој страни и одговорима на задњој страни.


Примери

Doubles Addition Flashcards
Doubles Addition Flashcards
аутор
Флеш картице
Subitizing
Subitizing
аутор
Флеш картице
Kid's Box 4 Unit 2 Learn to
Kid's Box 4 Unit 2 Learn to
аутор
Флеш картице
Feelings: Emoji Quiz
Feelings: Emoji Quiz
аутор
Флеш картице
 Animal ABC's
Animal ABC's
аутор
Флеш картице
5.8 A: Weather and Climate
5.8 A: Weather and Climate
аутор
Флеш картице
WRS Sound Cards
WRS Sound Cards
аутор
Флеш картице
Wilson HF words step 1
Wilson HF words step 1
аутор
Флеш картице
CVC Syllable Division
CVC Syllable Division
аутор
Флеш картице
Long O Vowel Team oa
Long O Vowel Team oa
аутор
Флеш картице
Fluency +Syllabication
Fluency +Syllabication
аутор
Флеш картице
Step 5.5 Fat Stack
Step 5.5 Fat Stack
аутор
Флеш картице
Tag questions
Tag questions
аутор
Флеш картице
Spanish Questions
Spanish Questions
аутор
Флеш картице
kus keegi on
kus keegi on
аутор
Флеш картице
Personal Space: Good or Bad ?
Personal Space: Good or Bad ?
аутор
Флеш картице
Containers 4
Containers 4
аутор
Флеш картице
Great Depresion Vocabulary
Great Depresion Vocabulary
аутор
Флеш картице
Agreement and Comparisons Trahsketball.
Agreement and Comparisons Trahsketball.
аутор
Флеш картице
1.3 - 5.3 Fat Stack
1.3 - 5.3 Fat Stack
Флеш картице
daily routines
daily routines
аутор
Флеш картице
Letter Sound Assessment
Letter Sound Assessment
аутор
Флеш картице
Conjunctions Flash Cards
Conjunctions Flash Cards
аутор
Флеш картице
Wilson 5.4 fat stack (100 words)
Wilson 5.4 fat stack (100 words)
аутор
Флеш картице
G5 - Hobbies 爱好
G5 - Hobbies 爱好
аутор
Флеш картице
Irregular Past Tense Verbs
Irregular Past Tense Verbs
аутор
Флеш картице

Сазнајте више о другим шаблонима

Врати аутоматски сачувано: ?