Плочице на окретање

Истражи низ двостраних плочица тако што ћеш их додиром зумирати, а превлачењем преокренути.


Примери

Winter clothes
Winter clothes
аутор
Плочице на окретање
Fundations Sound Cards K
Fundations Sound Cards K
аутор
Плочице на окретање
Syllable Deletion
Syllable Deletion
аутор
Плочице на окретање
Subtraction Up to 5
Subtraction Up to 5
аутор
Плочице на окретање
Zones of Regulation Bingo
Zones of Regulation Bingo
аутор
Плочице на окретање
1.3-2.4 fat stack
1.3-2.4 fat stack
аутор
Плочице на окретање
Math Addition Facts
Math Addition Facts
аутор
Плочице на окретање
Fluency Drill (Phrases 2)
Fluency Drill (Phrases 2)
аутор
Плочице на окретање
Dinosaur Hunt / Floor is Lava
Dinosaur Hunt / Floor is Lava
аутор
Плочице на окретање
Halloween Phoneme Manipulation - Deletion (CCVC)
Halloween Phoneme Manipulation - Deletion (CCVC)
аутор
Плочице на окретање
What are they doing?
What are they doing?
аутор
Плочице на окретање
Initial S WORDS and final ts
Initial S WORDS and final ts
аутор
Плочице на окретање
Past Participles Flip Tiles
Past Participles Flip Tiles
Плочице на окретање
Problem solving inferences
Problem solving inferences
аутор
Плочице на окретање
Adding Multiples of 10
Adding Multiples of 10
аутор
Плочице на окретање
Level 2 OPPOSITES
Level 2 OPPOSITES
аутор
Плочице на окретање
OW=/ow/ and /o/
OW=/ow/ and /o/
аутор
Плочице на окретање
你几岁了?
你几岁了?
аутор
Плочице на окретање
Articulation Screener
Articulation Screener
аутор
Плочице на окретање
Unit 2: Forms of Energy vocab cards
Unit 2: Forms of Energy vocab cards
аутор
Плочице на окретање
TEC21 Cambia de Presente a Presente progresivo
TEC21 Cambia de Presente a Presente progresivo
аутор
Плочице на окретање
social-emotional questions
social-emotional questions
аутор
Плочице на окретање
count the sounds 1
count the sounds 1
аутор
Плочице на окретање
东西南北
东西南北
аутор
Плочице на окретање
Barton 4.14 Sentences
Barton 4.14 Sentences
аутор
Плочице на окретање
Review_注音符號
Review_注音符號
аутор
Плочице на окретање
Rounding to the nearest 10 (Whole numbers)
Rounding to the nearest 10 (Whole numbers)
аутор
Плочице на окретање
Dinosaur Activity Cards
Dinosaur Activity Cards
аутор
Плочице на окретање
vowel teams - Lexercise review
vowel teams - Lexercise review
аутор
Плочице на окретање
Sonday Level 5 Sentences and Phrases
Sonday Level 5 Sentences and Phrases
аутор
Плочице на окретање

Сазнајте више о другим шаблонима

Врати аутоматски сачувано: ?