Осмислите боља предавања брже

Поправи распоред

Превуците речи да бисте прераспоредили сваку реченицу у одговарајућем редоследу.


Примери

Present Simple - Build sentences
Present Simple - Build sentences
аутор
Поправи распоред
Past Continuous/Past Simple Jumble
Past Continuous/Past Simple Jumble
аутор
Поправи распоред
There is/ there are - some / any.
There is/ there are - some / any.
аутор
Поправи распоред
Explore treetops 2 - unit 4 revision
Explore treetops 2 - unit 4 revision
аутор
Поправи распоред
past continuous tense
past continuous tense
аутор
Поправи распоред
JE 4 Unit 7a (adverbs of frequency)
JE 4 Unit 7a (adverbs of frequency)
аутор
Поправи распоред
Present Simple ( 3rd p.s.) Jumbled Sentences
Present Simple ( 3rd p.s.) Jumbled Sentences
аутор
Поправи распоред
questions have you got/has she got
questions have you got/has she got
аутор
Поправи распоред
I can/ I can`t - sentences
I can/ I can`t - sentences
аутор
Поправи распоред
Betűrend
Betűrend
аутор
Поправи распоред
Future Simple - unjumble
Future Simple - unjumble
аутор
Поправи распоред

Сазнајте више о другим шаблонима