Осмислите боља предавања брже

Поправи распоред

Превуците речи да бисте прераспоредили сваку реченицу у одговарајућем редоследу.


Примери

Négyjegyű számok sorbarendezése.
Négyjegyű számok sorbarendezése.
аутор
Поправи распоред
M10 Sport - pytania (word order)
M10 Sport - pytania (word order)
аутор
Поправи распоред
To Be / Have Got (jumbled sentences and questions )
To Be / Have Got (jumbled sentences and questions )
аутор
Поправи распоред
Word order
Word order
аутор
Поправи распоред
Linking words STEPS VI
Linking words STEPS VI
аутор
Поправи распоред
Betűrend
Betűrend
аутор
Поправи распоред
Daily routines. GG 2. U1.2
Daily routines. GG 2. U1.2
аутор
Поправи распоред
Solutions Pre-Intermediate 1C
Solutions Pre-Intermediate 1C
аутор
Поправи распоред
Present Simple, present continuous, past simple
Present Simple, present continuous, past simple
аутор
Поправи распоред
UNIT 2 - REORDER SENTENCES
UNIT 2 - REORDER SENTENCES
аутор
Поправи распоред
Go Getter 2 4.1
Go Getter 2 4.1
аутор
Поправи распоред

Сазнајте више о другим шаблонима