Осмислите боља предавања брже

Пронађи подударност

Додирни одговарајуће одговоре како би их уклонио. Настави док сви одговори не нестану.


Примери

Brojevi 1-10
Brojevi 1-10
аутор
Пронађи подударност
Повежи израз и решење.
Повежи израз и решење.
аутор
Пронађи подударност
MJWJ Episode 12 Occupations
MJWJ Episode 12 Occupations
аутор
Пронађи подударност
Braća i sestre - sabiranje i oduzimanje
Braća i sestre - sabiranje i oduzimanje
аутор
Пронађи подударност
Brojevi od 1 do 5
Brojevi od 1 do 5
аутор
Пронађи подударност
Множење броја 10
Множење броја 10
аутор
Пронађи подударност
Množenje brojem 4
Množenje brojem 4
аутор
Пронађи подударност
 Таблица множења, вежбање
Таблица множења, вежбање
аутор
Пронађи подударност
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ
аутор
Пронађи подударност
Decimalni zapis razlomaka
Decimalni zapis razlomaka
аутор
Пронађи подударност
Oduzimanje do 10
Oduzimanje do 10
аутор
Пронађи подударност
Бројеви до 10
Бројеви до 10
аутор
Пронађи подударност
Дељење бројем 8
Дељење бројем 8
аутор
Пронађи подударност
Tablica množenja do broja 5
Tablica množenja do broja 5
аутор
Пронађи подударност
Множење|Učiteljica.rs
Множење|Učiteljica.rs
аутор
Пронађи подударност
Игра знања
Игра знања
аутор
Пронађи подударност
Anzan +/-
Anzan +/-
аутор
Пронађи подударност
Разломци
Разломци
аутор
Пронађи подударност
Ланац исхране
Ланац исхране
аутор
Пронађи подударност
Сабирање до 100
Сабирање до 100
аутор
Пронађи подударност
Pogodi boju!- Találd el a színt!
Pogodi boju!- Találd el a színt!
аутор
Пронађи подударност
Дељење збира и разлике
Дељење збира и разлике
аутор
Пронађи подударност
Чиме се хране животиње?
Чиме се хране животиње?
аутор
Пронађи подударност
Utvrđujemo tablicu množenja i dijeljenja
Utvrđujemo tablicu množenja i dijeljenja
аутор
Пронађи подударност
Binarni brojevi
Binarni brojevi
аутор
Пронађи подударност
Countries
Countries
аутор
Пронађи подударност

Сазнајте више о другим шаблонима