Осмислите боља предавања брже

Пронађи подударност

Додирни одговарајуће одговоре како би их уклонио. Настави док сви одговори не нестану.


Примери

Повежи израз и решење.
Повежи израз и решење.
аутор
Пронађи подударност
Body parts
Body parts
аутор
Пронађи подударност
множење и дељење са 2 и 10
множење и дељење са 2 и 10
аутор
Пронађи подударност
Mnozenje brojem 2
Mnozenje brojem 2
аутор
Пронађи подударност
Читамо речи-кућни апарати
Читамо речи-кућни апарати
аутор
Пронађи подударност
Past Simple Irregular Verbs
Past Simple Irregular Verbs
аутор
Пронађи подударност
Places in town
Places in town
аутор
Пронађи подударност
WEATHER
WEATHER
аутор
Пронађи подударност
school objects
school objects
аутор
Пронађи подударност
Ügyesen  számolj!
Ügyesen számolj!
аутор
Пронађи подударност
Free time
Free time
аутор
Пронађи подударност

Сазнајте више о другим шаблонима