Пронађи подударност

Додирни одговарајуће одговоре како би их уклонио. Настави док сви одговори не нестану.


Примери

Find the Match: Uppercase - Lowercase Letters Nn to Zz
Find the Match: Uppercase - Lowercase Letters Nn to Zz
аутор
Пронађи подударност
3-Digit Expanded Form
3-Digit Expanded Form
аутор
Пронађи подударност
Counting
Counting
аутор
Пронађи подударност
Match the Array by Columns
Match the Array by Columns
аутор
Пронађи подударност
FIS 10 - Match First Sounds
FIS 10 - Match First Sounds
аутор
Пронађи подударност
Time to the Nearest Minute
Time to the Nearest Minute
аутор
Пронађи подударност
Identifying Numbers 0-9
Identifying Numbers 0-9
аутор
Пронађи подударност
L-77
L-77
аутор
Пронађи подударност
Rhyming
Rhyming
аутор
Пронађи подударност
3.11 Kind Old Units
3.11 Kind Old Units
аутор
Пронађи подударност
Subject Pronouns in Spanish
Subject Pronouns in Spanish
аутор
Пронађи подударност
Find the Match- touch point multiplication basic
Find the Match- touch point multiplication basic
аутор
Пронађи подударност
Solve One-Step Equations
Solve One-Step Equations
аутор
Пронађи подударност
水果
水果
аутор
Пронађи подударност
Ancient Rome
Ancient Rome
аутор
Пронађи подударност
High Frequency Words (Units 1-3)
High Frequency Words (Units 1-3)
аутор
Пронађи подударност
Magic E (short vs long)
Magic E (short vs long)
аутор
Пронађи подударност
Alphabet Match
Alphabet Match
аутор
Пронађи подударност
Halloween Vocabulary
Halloween Vocabulary
аутор
Пронађи подударност
你我他她它
你我他她它
аутор
Пронађи подударност
Matching Shapes Open the Box
Matching Shapes Open the Box
аутор
Пронађи подударност
Digraphs
Digraphs
аутор
Пронађи подударност
Subtraction with Regrouping-2 digit Match Up
Subtraction with Regrouping-2 digit Match Up
аутор
Пронађи подударност
colors matching
colors matching
аутор
Пронађи подударност
Feelings Matchup
Feelings Matchup
аутор
Пронађи подударност
3_Math_Division Matching
3_Math_Division Matching
аутор
Пронађи подударност
CVC sentences mystery game
CVC sentences mystery game
аутор
Пронађи подударност
days of the week and months
days of the week and months
аутор
Пронађи подударност
Rhyme Time
Rhyme Time
аутор
Пронађи подударност
Ten and some more = Teen number
Ten and some more = Teen number
аутор
Пронађи подударност

Сазнајте више о другим шаблонима

Врати аутоматски сачувано: ?