Осмислите боља предавања брже

Пронађи подударност

Додирни одговарајуће одговоре како би их уклонио. Настави док сви одговори не нестану.


Примери

 Množenje brojem 8 i broja 8
Množenje brojem 8 i broja 8
аутор
Пронађи подударност
Повежи израз и решење.
Повежи израз и решење.
аутор
Пронађи подударност
Читамо речи-кућни апарати
Читамо речи-кућни апарати
аутор
Пронађи подударност
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
аутор
Пронађи подударност
Body parts
Body parts
аутор
Пронађи подударност
Повежи израз и решење
Повежи израз и решење
аутор
Пронађи подударност
множење и дељење са 2 и 10
множење и дељење са 2 и 10
аутор
Пронађи подударност
Mnozenje brojem 2
Mnozenje brojem 2
аутор
Пронађи подударност
WEATHER
WEATHER
аутор
Пронађи подударност
Past Simple Irregular Verbs
Past Simple Irregular Verbs
аутор
Пронађи подударност
Places in town
Places in town
аутор
Пронађи подударност

Сазнајте више о другим шаблонима