Осмислите боља предавања брже

Пронађи подударност

Додирни одговарајуће одговоре како би их уклонио. Настави док сви одговори не нестану.


Примери

Повежи израз и решење.
Повежи израз и решење.
аутор
Пронађи подударност
Body parts
Body parts
аутор
Пронађи подударност
Mnozenje brojem 2
Mnozenje brojem 2
аутор
Пронађи подударност
Past Simple Irregular Verbs
Past Simple Irregular Verbs
аутор
Пронађи подударност
Places in town
Places in town
аутор
Пронађи подударност
4-es szorzó
4-es szorzó
аутор
Пронађи подударност
WEATHER
WEATHER
аутор
Пронађи подударност
facial expressions
facial expressions
аутор
Пронађи подударност
Szó és kép egyeztetése 1. osztály
Szó és kép egyeztetése 1. osztály
аутор
Пронађи подударност
Free time
Free time
аутор
Пронађи подударност
Places in the City
Places in the City
аутор
Пронађи подударност
I mesi dell`anno
I mesi dell`anno
аутор
Пронађи подударност

Сазнајте више о другим шаблонима