Осмислите боља предавања брже

Насумичне карте

Подели карте насумично из промешаног шпила карата.


Примери

Nađi odgovarajući količnik
Nađi odgovarajući količnik
аутор
Насумичне карте
Birthday party
Birthday party
аутор
Насумичне карте
Past simple EC5.6
Past simple EC5.6
аутор
Насумичне карте
ny-gy diff.
ny-gy diff.
аутор
Насумичне карте
Firkálunk-igeragozás
Firkálunk-igeragozás
аутор
Насумичне карте
Szorzás, osztás ezres számkörben
Szorzás, osztás ezres számkörben
аутор
Насумичне карте
Alföldi tájakon 6. osztály
Alföldi tájakon 6. osztály
аутор
Насумичне карте
PAROLE CON CQU
PAROLE CON CQU
аутор
Насумичне карте
Addition to 20: Add the numbers together!
Addition to 20: Add the numbers together!
аутор
Насумичне карте
MON EMPLOI DU TEMPS
MON EMPLOI DU TEMPS
аутор
Насумичне карте
irregular verbs sentences cards
irregular verbs sentences cards
аутор
Насумичне карте
Szorzás,osztás gyakorlása
Szorzás,osztás gyakorlása
аутор
Насумичне карте

Сазнајте више о другим шаблонима