Анаграма

Плъзнете букви в правилната им позиции да разшифровам дума или фраза.


Примери

Contractions
Contractions
Анаграма
UNVOICED TH WORDS
UNVOICED TH WORDS
Анаграма
Days of the week
Days of the week
Анаграма
3.1 HFW Anagram sentences
3.1 HFW Anagram sentences
от
Анаграма
sh anagram
sh anagram
Анаграма
Oi/Oy
Oi/Oy
Анаграма
short /o/ cvc wds
short /o/ cvc wds
от
Анаграма
Months
Months
от
Анаграма
CVC easy
CVC easy
Анаграма
oo
oo
Анаграма
Wk 1 Spelling cvc words
Wk 1 Spelling cvc words
Анаграма
dge
dge
Анаграма
Christmas Scrambler
Christmas Scrambler
Анаграма
Thanksgiving
Thanksgiving
Анаграма
Weather words
Weather words
Анаграма
-ank, -ink, -onk, -unk
-ank, -ink, -onk, -unk
от
Анаграма
-ang, -ing, -ong, -ung
-ang, -ing, -ong, -ung
от
Анаграма
8.11 IGH, EI, EIGH, AUGH
8.11 IGH, EI, EIGH, AUGH
от
Анаграма
Dipthongs
Dipthongs
от
Анаграма
Barton 4.3
Barton 4.3
Анаграма
CVCe Words Anagrams
CVCe Words Anagrams
от
Анаграма

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?