Анаграма

Плъзнете букви в правилната им позиции да разшифровам дума или фраза.


Примери

Sport in Japanese
Sport in Japanese
Анаграма
short /o/
short /o/
Анаграма
CVC easy
CVC easy
Анаграма
Christmas Scrambler
Christmas Scrambler
Анаграма
Days of the week
Days of the week
Анаграма
EE Vowel Team Anagrams
EE Vowel Team Anagrams
Анаграма
2.3 and 2.4 HFW sentences
2.3 and 2.4 HFW sentences
от
Анаграма
Oi/Oy
Oi/Oy
Анаграма
Consonant le Spelling
Consonant le Spelling
Анаграма
dge
dge
Анаграма
Weather words
Weather words
Анаграма
8.11 IGH, EI, EIGH, AUGH
8.11 IGH, EI, EIGH, AUGH
от
Анаграма
CVCe Words Anagrams
CVCe Words Anagrams
от
Анаграма
tch
tch
Анаграма
Multisyllabic Words 2
Multisyllabic Words 2
от
Анаграма
silent e
silent e
от
Анаграма
Barton 6.8-Word Sort
Barton 6.8-Word Sort
Анаграма
ew, ui, ue
ew, ui, ue
от
Анаграма
spelling of oa
spelling of oa
Анаграма
R Controlled
R Controlled
от
Анаграма
Digraph anagram
Digraph anagram
от
Анаграма

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?