Етикетирани диаграма

Влачите и пускате изводите им правилното място върху изображението.


Примери

Coordinate Plane-Plot the coordinate
Coordinate Plane-Plot the coordinate
Етикетирани диаграма
Label Fractions on Number Line
Label Fractions on Number Line
Етикетирани диаграма
Counting Coins
Counting Coins
Етикетирани диаграма
What are they doing?
What are they doing?
Етикетирани диаграма
Place Value
Place Value
от
Етикетирани диаграма
L'heure (12 and 24 hour time)
L'heure (12 and 24 hour time)
Етикетирани диаграма
verbi
verbi
от
Етикетирани диаграма
States & Phase Changes of Matter
States & Phase Changes of Matter
Етикетирани диаграма
Lee las descripciones y elige el correcto
Lee las descripciones y elige el correcto
Етикетирани диаграма
Еда
Еда
Етикетирани диаграма
家人
家人
Етикетирани диаграма
order decimals #1
order decimals #1
Етикетирани диаграма
3rd Hobbies 爱好
3rd Hobbies 爱好
Етикетирани диаграма
Round 1: Your Tax Dollar In Action
Round 1: Your Tax Dollar In Action
Етикетирани диаграма
Halloween Words
Halloween Words
от
Етикетирани диаграма
Classroom Objects
Classroom Objects
Етикетирани диаграма
Seasons
Seasons
от
Етикетирани диаграма
Sequencing Session 22
Sequencing Session 22
Етикетирани диаграма
La Famille (arbre généalogique)
La Famille (arbre généalogique)
Етикетирани диаграма
家庭成员
家庭成员
Етикетирани диаграма
FAMILY TREE
FAMILY TREE
Етикетирани диаграма
House rooms
House rooms
Етикетирани диаграма
Planets Diagram
Planets Diagram
Етикетирани диаграма
Lugares en la ciudad
Lugares en la ciudad
Етикетирани диаграма
Parts of a Picture Graph
Parts of a Picture Graph
Етикетирани диаграма
Feelings
Feelings
от
Етикетирани диаграма
LEISURE ACTIVITIES
LEISURE ACTIVITIES
Етикетирани диаграма
DNA
DNA
от
Етикетирани диаграма
 יום העצמאות - מה בתמונה?
יום העצמאות - מה בתמונה?
от
Етикетирани диаграма

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?