Създаване на по-добри уроци по-бързо

Етикетирани диаграма

Влачите и пускате изводите им правилното място върху изображението.


Примери

Зима. Четене на изречения.
Зима. Четене на изречения.
Етикетирани диаграма
Къде се намира топката?
Къде се намира топката?
Етикетирани диаграма
Пресметни - изваждане!
Пресметни - изваждане!
Етикетирани диаграма
С кой звук започвам? Свържи ме.
С кой звук започвам? Свържи ме.
Етикетирани диаграма
Четене- 1 кл.
Четене- 1 кл.
от
Етикетирани диаграма
Работен плот. Елементи
Работен плот. Елементи
Етикетирани диаграма
Родословно дърво
Родословно дърво
Етикетирани диаграма
Къде е Мечо?
Къде е Мечо?
Етикетирани диаграма
Ред на действията 2.клас
Ред на действията 2.клас
Етикетирани диаграма
География - България
География - България
Етикетирани диаграма
Познай континентите
Познай континентите
от
Етикетирани диаграма
Оформяне на символи
Оформяне на символи
Етикетирани диаграма
Човешко тяло
Човешко тяло
Етикетирани диаграма
Балкански столици
Балкански столици
от
Етикетирани диаграма
Слънчева система
Слънчева система
Етикетирани диаграма
House (2nd grade)
House (2nd grade)
Етикетирани диаграма
The Months of the Year - Bulgarian/English
The Months of the Year - Bulgarian/English
Етикетирани диаграма
Семейство
Семейство
Етикетирани диаграма
Отгатни!
Отгатни!
Етикетирани диаграма
Познай как се чувствам !
Познай как се чувствам !
Етикетирани диаграма
Неизвестно събираемо 2. клас
Неизвестно събираемо 2. клас
Етикетирани диаграма
Части на речта 2. клас
Части на речта 2. клас
Етикетирани диаграма
Дните от седмицата
Дните от седмицата
Етикетирани диаграма
Части на растенията
Части на растенията
Етикетирани диаграма

Разберете какви други шаблони