Създаване на по-добри уроци по-бързо

Unjumble

Влачите и пускате думите да преподреждате всяко изречение в нейната правилна последователност.


Примери

Разберете какви други шаблони