Unjumble

Влачите и пускате думите да преподреждате всяко изречение в нейната правилна последователност.


Примери

Sentence Order
Sentence Order
от
Unjumble
Espanol
Espanol
Unjumble

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?