Unjumble

Влачите и пускате думите да преподреждате всяко изречение в нейната правилна последователност.


Примери

Compound words
Compound words
от
Unjumble
Wilson 1.6
Wilson 1.6
от
Unjumble
Used to
Used to
Unjumble
Sentence Order
Sentence Order
от
Unjumble

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?