Създаване на по-добри уроци по-бързо

Намери съвпадение

Натиснете съвпадение отговор да го отстранят. Повторете, докато всички отговори са отминали.


Примери

E,F,G
E,F,G
Намери съвпадение
умножение и деление  с 3
умножение и деление с 3
Намери съвпадение
 Планини и реки
Планини и реки
Намери съвпадение
WEATHER
WEATHER
Намери съвпадение
Past Simple Irregular Verbs
Past Simple Irregular Verbs
Намери съвпадение
Places in town
Places in town
Намери съвпадение
Synonimy
Synonimy
Намери съвпадение
Szó-kép kereső 1.o. f után
Szó-kép kereső 1.o. f után
Намери съвпадение

Разберете какви други шаблони