Създаване на по-добри уроци по-бързо

Група сортиране

Влачите и пускате всеки елемент в неговото правилната група.


Примери

Az ige
Az ige
Група сортиране
Főnevek csoportosítása (toldalék)
Főnevek csoportosítása (toldalék)
от
Група сортиране
to be
to be
Група сортиране
Their, They're and There
Their, They're and There
Група сортиране
gatunki i rodzaje literackie
gatunki i rodzaje literackie
от
Група сортиране
g-k differenciálás
g-k differenciálás
Група сортиране
 Present Simple HE-SHE-IT
Present Simple HE-SHE-IT
Група сортиране
BE3 was/were
BE3 was/were
Група сортиране
Relative pronouns etc.
Relative pronouns etc.
от
Група сортиране

Разберете какви други шаблони