Създаване на по-добри уроци по-бързо

Група сортиране

Влачите и пускате всеки елемент в неговото правилната група.


Примери

SPAG past and present verbs
SPAG past and present verbs
от Анонимен
Група сортиране
to be
to be
Група сортиране
Az ige
Az ige
Група сортиране
Főnevek csoportosítása (toldalék)
Főnevek csoportosítása (toldalék)
от
Група сортиране
Their, They're and There
Their, They're and There
Група сортиране
in, at, on /time
in, at, on /time
Група сортиране
gatunki i rodzaje literackie
gatunki i rodzaje literackie
от
Група сортиране
g-k differenciálás
g-k differenciálás
Група сортиране
 Present Simple HE-SHE-IT
Present Simple HE-SHE-IT
Група сортиране
BE3 was/were
BE3 was/were
Група сортиране

Разберете какви други шаблони