Създаване на по-добри уроци по-бързо

Група сортиране

Влачите и пускате всеки елемент в неговото правилната група.


Примери

Какво е това?
Какво е това?
Група сортиране
Съществителни имена
Съществителни имена
Група сортиране
 Части на речта
Части на речта
Група сортиране
Верещагина_she/he
Верещагина_she/he
Група сортиране
Főnevek csoportosítása (toldalék)
Főnevek csoportosítása (toldalék)
от
Група сортиране
to be
to be
Група сортиране
Their, They're and There
Their, They're and There
Група сортиране

Разберете какви други шаблони