Създаване на по-добри уроци по-бързо

Група сортиране

Влачите и пускате всеки елемент в неговото правилната група.


Примери

Сродни думи
Сродни думи
от
Група сортиране
to be
to be
Група сортиране
Their, They're and There
Their, They're and There
Група сортиране
Bontások
Bontások
Група сортиране
Az ige
Az ige
Група сортиране
gatunki i rodzaje literackie
gatunki i rodzaje literackie
от
Група сортиране
Főnevek csoportosítása (toldalék)
Főnevek csoportosítása (toldalék)
от
Група сортиране
Quantifiers: MUCH-MANY-A LOT OF
Quantifiers: MUCH-MANY-A LOT OF
Група сортиране
Relative pronouns etc.
Relative pronouns etc.
от
Група сортиране

Разберете какви други шаблони