Довършете изречението

Дейност по затваряне, при която плъзгате и пускате думи в празни интервали в текст.


Примери

Ordering Numbers 1-15
Ordering Numbers 1-15
Довършете изречението
Привет! Диалоги
Привет! Диалоги
Довършете изречението
Missing Number
Missing Number
от
Довършете изречението
Skip Count by 10's
Skip Count by 10's
Довършете изречението
Number sequence
Number sequence
Довършете изречението
Complete the sentence Set 2
Complete the sentence Set 2
Довършете изречението
r-controlled sentence fill-in review
r-controlled sentence fill-in review
Довършете изречението
Complete with the missing word
Complete with the missing word
Довършете изречението
4.3 Multisyllabic words - sentences
4.3 Multisyllabic words - sentences
от
Довършете изречението
Past Continuous/Progressive Tense
Past Continuous/Progressive Tense
от
Довършете изречението
B 5.7
B 5.7
Довършете изречението
Wilson 2.5 Thanks, from the Fish Cloze
Wilson 2.5 Thanks, from the Fish Cloze
Довършете изречението
GENKI L3 particles
GENKI L3 particles
Довършете изречението
2.3 Sentences
2.3 Sentences
Довършете изречението
Counting by 10s, 5s, 2s
Counting by 10s, 5s, 2s
Довършете изречението
CVCe Sentences
CVCe Sentences
Довършете изречението
Verbo "ser"
Verbo "ser"
Довършете изречението
 Fact Families Missing Part
Fact Families Missing Part
Довършете изречението
SUBJECT/OBJECT PRONOUN
SUBJECT/OBJECT PRONOUN
Довършете изречението
to be: is am are
to be: is am are
Довършете изречението
111 - La famille voca
111 - La famille voca
Довършете изречението
Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences
Barton 5.2 Consonanant Suffixes sentences
Довършете изречението
2_Complete the sentences_WW
2_Complete the sentences_WW
Довършете изречението
Past habits- telling a story with 'used to' and 'would'
Past habits- telling a story with 'used to' and 'would'
от
Довършете изречението
Subject + Verb Agreement
Subject + Verb Agreement
от
Довършете изречението
Christmas
Christmas
от
Довършете изречението
3.0 Sight Words: Where or Were
3.0 Sight Words: Where or Were
Довършете изречението
This, That, These those
This, That, These those
Довършете изречението
Hurricane Fill In the Blank
Hurricane Fill In the Blank
от
Довършете изречението

Разберете какви други шаблони

Възстановяване на авто-записаната: ?