8 - 4 × 2 =, 33 - 3 × 11 =, 60 - 5 × 12 =, 20 - 10 × 2 =, 16 - 2 × 8 =, 44 - 4 × 11 =, 48 - 8 × 6 =, 30 - 10 × 3 =, 12 - 3 × 4 =, 15 - 3 × 5 =, 2 - 2 × 1 =, 28 - 4 × 7 =, 72 - 8 × 9 =, 25 - 5 × 5 =, 80 - 10 × 8 =, 4 - 4 × 1 =, 35 - 5 × 7 =, 36 - 3 × 12 =, 45 - 5 × 9 =, 120 - 10 × 12 =, 18 - 2 × 9 =, 21 - 3 × 7 =, 32 - 8 × 4 =, 50 - 10 × 5 =, 110 - 10 × 11 =, 14 - 2 × 7 =, 5 - 5 × 1 =, 27 - 3 × 9 =, 24 - 8 × 3 =, 96 - 8 × 12 =,

Προπαίδεια για μικρές τάξεις

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?