Осмислите боља предавања брже

Звекни кртицу

Кртице се појављују једна по једна, удари само исправне да би победио/ла.


Примери

Tolerancija
Tolerancija
аутор
Звекни кртицу
Superlatives (1)
Superlatives (1)
аутор
Звекни кртицу
Past simple
Past simple
аутор
Звекни кртицу
pari o dispari
pari o dispari
аутор
Звекни кртицу
Személyes névmás
Személyes névmás
аутор
Звекни кртицу
műveletek 0-5-ig
műveletek 0-5-ig
аутор
Звекни кртицу
Present Simple - time expressions
Present Simple - time expressions
аутор
Звекни кртицу
For/since
For/since
аутор
Звекни кртицу
PRESENT PERFECT - participles
PRESENT PERFECT - participles
аутор
Звекни кртицу
PREPOSIZIONI
PREPOSIZIONI
аутор
Звекни кртицу
Zbrajanje i oduzimanje do 10
Zbrajanje i oduzimanje do 10
аутор
Звекни кртицу
these this
these this
аутор
Звекни кртицу

Сазнајте више о другим шаблонима