Удари кртицу

Кртице се појављују једна по једна, удари само исправне да би победио/ла.


Примери

Addition Facts Within 20 (Part 1)
Addition Facts Within 20 (Part 1)
аутор
Удари кртицу
Real or Nonsense cvc and vc words
Real or Nonsense cvc and vc words
аутор
Удари кртицу
Fundations Level 1- Unit 3 (Digraphs)
Fundations Level 1- Unit 3 (Digraphs)
аутор
Удари кртицу
Alphabet review
Alphabet review
аутор
Удари кртицу
Wilson 9.1 ai ay
Wilson 9.1 ai ay
аутор
Удари кртицу
Wilson 1.6
Wilson 1.6
аутор
Удари кртицу
Verb to be  - affirmative
Verb to be - affirmative
аутор
Удари кртицу
Whack a Mole-Digraphs
Whack a Mole-Digraphs
аутор
Удари кртицу
-DGE
-DGE
аутор
Удари кртицу
nouns wacking
nouns wacking
аутор
Удари кртицу
High Frequency Step 5 & 6
High Frequency Step 5 & 6
аутор
Удари кртицу
B/D Reversal  d
B/D Reversal d
аутор
Удари кртицу
1.5 glued sounds
1.5 glued sounds
аутор
Удари кртицу
Pronoun Whack-a-Mole
Pronoun Whack-a-Mole
аутор
Удари кртицу
7.1 ph words
7.1 ph words
аутор
Удари кртицу
Is it a noun?
Is it a noun?
аутор
Удари кртицу
Barton 6.6 Doubling Rule
Barton 6.6 Doubling Rule
аутор
Удари кртицу
Hit the VOWELS    a, e, i, o , u
Hit the VOWELS a, e, i, o , u
аутор
Удари кртицу
Wilson 2.3 Closed syllable exceptions
Wilson 2.3 Closed syllable exceptions
аутор
Удари кртицу
Prepositions - Whack a Mole G3-5
Prepositions - Whack a Mole G3-5
аутор
Удари кртицу
Long a_e words
Long a_e words
аутор
Удари кртицу
Absolute Value
Absolute Value
аутор
Удари кртицу
OG45 u_e
OG45 u_e
аутор
Удари кртицу
ESL B1 - Articles
ESL B1 - Articles
аутор
Удари кртицу
5: 1st Grade Sight Word GAME
5: 1st Grade Sight Word GAME
аутор
Удари кртицу
Soft C and G
Soft C and G
аутор
Удари кртицу
Wilson 1.3 Digraphs
Wilson 1.3 Digraphs
аутор
Удари кртицу

Сазнајте више о другим шаблонима

Врати аутоматски сачувано: ?