สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

คำสลับอักษร

ลากตัวอักษรลงในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อจัดเรียงคำหรือวลีให้ถูกต้อง


ตัวอย่าง

Available
Available
โดย
คำสลับอักษร
Grammar Exercise
Grammar Exercise
โดย
คำสลับอักษร
Numbers 1-100
Numbers 1-100
โดย
คำสลับอักษร
Házi kedvencek
Házi kedvencek
โดย
คำสลับอักษร
Months
Months
โดย
คำสลับอักษร
time
time
โดย
คำสลับอักษร
fortnite
fortnite
โดย
คำสลับอักษร
Igék
Igék
โดย
คำสลับอักษร
SLOVA
SLOVA
โดย
คำสลับอักษร
Classroom
Classroom
โดย
คำสลับอักษร
Messed up instrument words
Messed up instrument words
โดย
คำสลับอักษร
Body parts
Body parts
โดย
คำสลับอักษร

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ