คำสลับอักษร

ลากตัวอักษรลงในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อจัดเรียงคำหรือวลีให้ถูกต้อง


ตัวอย่าง

 vowel team
vowel team
โดย
คำสลับอักษร
Wilson 2.4
Wilson 2.4
โดย
คำสลับอักษร
Barton Level 4 Sight Word Anagrams (1)
Barton Level 4 Sight Word Anagrams (1)
โดย
คำสลับอักษร
Wilson substeps 1.2, 1.3
Wilson substeps 1.2, 1.3
โดย
คำสลับอักษร
Oi/Oy
Oi/Oy
โดย
คำสลับอักษร
VCe Anagram - put letters in correct order
VCe Anagram - put letters in correct order
โดย
คำสลับอักษร
Consonant le Spelling
Consonant le Spelling
โดย
คำสลับอักษร
Wilson 3.5
Wilson 3.5
โดย
คำสลับอักษร
2.3 and 2.4 HFW sentences
2.3 and 2.4 HFW sentences
โดย
คำสลับอักษร
Zoo Animals
Zoo Animals
โดย
คำสลับอักษร
3.4 SPR Anagrams
3.4 SPR Anagrams
โดย
คำสลับอักษร
Unscramble the Words
Unscramble the Words
โดย
คำสลับอักษร
3.4 SHR- Anagrams
3.4 SHR- Anagrams
โดย
คำสลับอักษร
La famille
La famille
โดย
คำสลับอักษร
oa
oa
โดย
คำสลับอักษร
SOS ch/sh
SOS ch/sh
โดย
คำสลับอักษร
ORDENE AS LETRAS E FORME PALAVRAS:
ORDENE AS LETRAS E FORME PALAVRAS:
โดย
คำสลับอักษร
Wilson 1.2 Spelling (e)
Wilson 1.2 Spelling (e)
โดย
คำสลับอักษร
Silent e
Silent e
โดย
คำสลับอักษร
1.4 Spell with bonus letters and "all"
1.4 Spell with bonus letters and "all"
โดย
คำสลับอักษร
1st grade word scramble
1st grade word scramble
โดย
คำสลับอักษร
 Compound Words
Compound Words
โดย
คำสลับอักษร
nge and nce words (soft g & c)
nge and nce words (soft g & c)
โดย
คำสลับอักษร
Anagram tch words
Anagram tch words
โดย
คำสลับอักษร
10.1 Sight words
10.1 Sight words
โดย
คำสลับอักษร
Glued Sounds
Glued Sounds
โดย
คำสลับอักษร
final blends
final blends
โดย
คำสลับอักษร
oi and oy words
oi and oy words
โดย
คำสลับอักษร
Consonant Blends
Consonant Blends
โดย
คำสลับอักษร
Greetings and goodbyes
Greetings and goodbyes
โดย
คำสลับอักษร

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม