สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

ทำให้ไม่สับสนปนเป

ลากและวางคำเพื่อจัดเรียงแต่ละประโยคเป็นลำดับที่ถูกต้อง


ตัวอย่าง

เรียงประโยค เด็กดี
เรียงประโยค เด็กดี
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
เรียงคำให้เป็นประโยคเยียร์๕
เรียงคำให้เป็นประโยคเยียร์๕
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
เรียงประโยค​-คำควบ​ ล
เรียงประโยค​-คำควบ​ ล
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
การเรียงคำตามพจนานุกรม
การเรียงคำตามพจนานุกรม
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
เรียงคำตามพจนานุกรม1
เรียงคำตามพจนานุกรม1
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
ศิลาจารึก1
ศิลาจารึก1
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
หลักการเขียนย่อความ
หลักการเขียนย่อความ
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
เกมเรียงประโยค
เกมเรียงประโยค
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
กาดำ-เรียงคำให้ถูกต้อง
กาดำ-เรียงคำให้ถูกต้อง
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Conjunctions
Conjunctions
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
เรียงประโยค CME4
เรียงประโยค CME4
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
第十课 这样才对 句子变变变
第十课 这样才对 句子变变变
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
จงเรียงประโยคให้ถูกต้อง
จงเรียงประโยคให้ถูกต้อง
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
อากาศ Y8 Order words into SENTENCE
อากาศ Y8 Order words into SENTENCE
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Possessive Apostrophe
Possessive Apostrophe
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
animals can cant
animals can cant
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Rearrange the conversation 1-7
Rearrange the conversation 1-7
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Verb
Verb
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Hard (Review) - Unjumble 重组Chóngzǔ
Hard (Review) - Unjumble 重组Chóngzǔ
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
B3L4_句子重組
B3L4_句子重組
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
will
will
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป
Unit 4 : Make the sentences.
Unit 4 : Make the sentences.
โดย
ทำให้ไม่สับสนปนเป

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ