แบบทดสอบ

ชุดคำถามหลายตัวเลือก แตะคำตอบที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการต่อ


ตัวอย่าง

Practice Measuring
Practice Measuring
โดย
แบบทดสอบ
There, Their, & They're
There, Their, & They're
โดย
แบบทดสอบ
Barton Level 7.7 Edward Lizard Rule Quiz
Barton Level 7.7 Edward Lizard Rule Quiz
โดย
แบบทดสอบ
ccvc words
ccvc words
แบบทดสอบ
Fractions on a number line
Fractions on a number line
โดย
แบบทดสอบ
Counting Coins: penny-dime & penny-nickel
Counting Coins: penny-dime & penny-nickel
โดย
แบบทดสอบ
Main Idea - 3 Stories
Main Idea - 3 Stories
โดย
แบบทดสอบ
Rhyming Words
Rhyming Words
แบบทดสอบ
ESPAÑOL 1 POSICIONES
ESPAÑOL 1 POSICIONES
โดย
แบบทดสอบ
Problem Solving Scenarios
Problem Solving Scenarios
โดย
แบบทดสอบ
Non-Fiction Text Features
Non-Fiction Text Features
โดย
แบบทดสอบ
Adding coins
Adding coins
โดย
แบบทดสอบ
2.5 -  /ch,/sh/, /j/
2.5 - /ch,/sh/, /j/
โดย
แบบทดสอบ
Consonant + le Syllable Type Practice
Consonant + le Syllable Type Practice
โดย
แบบทดสอบ
More and Less
More and Less
โดย
แบบทดสอบ
Short Vowels Quiz Show
Short Vowels Quiz Show
โดย
แบบทดสอบ
Halloween Idioms
Halloween Idioms
โดย
แบบทดสอบ
Match Ending Sounds
Match Ending Sounds
โดย
แบบทดสอบ
teen numbers ten frame-base 10 block match
teen numbers ten frame-base 10 block match
โดย
แบบทดสอบ
Counting 0-10
Counting 0-10
โดย
แบบทดสอบ
FLOSS Rule?
FLOSS Rule?
โดย
แบบทดสอบ
 Las Partes del cuerpo Quiz
Las Partes del cuerpo Quiz
โดย
แบบทดสอบ
Characters or Setting?
Characters or Setting?
โดย
แบบทดสอบ
Name That Emotion!!
Name That Emotion!!
โดย
แบบทดสอบ
St. Patrick's Day
St. Patrick's Day
โดย
แบบทดสอบ
Spring Wh Questions
Spring Wh Questions
โดย
แบบทดสอบ

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม