สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

แบบทดสอบ

ชุดคำถามหลายตัวเลือก แตะคำตอบที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการต่อ


ตัวอย่าง

Personality adjectives quiz
Personality adjectives quiz
โดย
แบบทดสอบ
For/since
For/since
โดย
แบบทดสอบ
Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous
โดย
แบบทดสอบ
o'clock / half past / quarter past /quarter to
o'clock / half past / quarter past /quarter to
โดย
แบบทดสอบ
Simple Present & Present continuous
Simple Present & Present continuous
โดย
แบบทดสอบ
Animals Bugs Team 3
Animals Bugs Team 3
โดย
แบบทดสอบ
SFIDA GRAMMATICALE
SFIDA GRAMMATICALE
โดย
แบบทดสอบ
SpaG quiz 2016 SATs
SpaG quiz 2016 SATs
โดย
แบบทดสอบ
Present Simple and Continuous
Present Simple and Continuous
โดย
แบบทดสอบ

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ