สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

การเรียงลำดับกลุ่ม

ลากและวางแต่ละรายการลงในกลุ่มที่ถูกต้อง


ตัวอย่าง

Word stress (modules 1 and 2)
Word stress (modules 1 and 2)
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
EN60207 Unit 4 page 26 set 2
EN60207 Unit 4 page 26 set 2
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
make the adverb
make the adverb
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Personality adjectives
Personality adjectives
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Főnevek csoportosítása (toldalék)
Főnevek csoportosítása (toldalék)
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
to be
to be
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Their, They're and There
Their, They're and There
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Present Simple / Present Continuous - Time xpressions
Present Simple / Present Continuous - Time xpressions
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
There is / There are
There is / There are
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Present Simple vs. Present Continuous
Present Simple vs. Present Continuous
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
in, at, on /time
in, at, on /time
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Az ige
Az ige
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ