จับคู่

ลากและวางแต่ละคำหลักที่อยู่ถัดจากคำจำกัดความ


ตัวอย่าง

Place Value - Tens and Ones
Place Value - Tens and Ones
โดย
จับคู่
Division Match-Up
Division Match-Up
โดย
จับคู่
Fraction, Decimal & Percent
Fraction, Decimal & Percent
โดย
จับคู่
Math Facts Addition to 20
Math Facts Addition to 20
โดย
จับคู่
Counting Coins in Isolation
Counting Coins in Isolation
โดย
จับคู่
prefix match up
prefix match up
โดย
จับคู่
Order of Operations (no exponents)
Order of Operations (no exponents)
โดย
จับคู่
Teen Numbers
Teen Numbers
โดย
จับคู่
What time is it?
What time is it?
โดย
จับคู่
Addition with Regrouping
Addition with Regrouping
โดย
จับคู่
Addition and Subtraction Matching Game
Addition and Subtraction Matching Game
โดย
จับคู่
community helpers 2
community helpers 2
โดย
จับคู่
Expanded Form
Expanded Form
โดย
จับคู่
Ten Frames 0-10
Ten Frames 0-10
โดย
จับคู่
Transition words and phrases
Transition words and phrases
โดย
จับคู่
4.2-4.3 Divide Syllables
4.2-4.3 Divide Syllables
โดย
จับคู่
Feelings
Feelings
โดย
จับคู่
subtraction match up
subtraction match up
โดย
จับคู่
Double Digit Addition
Double Digit Addition
โดย
จับคู่
Multiplication game
Multiplication game
โดย
จับคู่
Double Facts
Double Facts
โดย
จับคู่
LET'S COUNT
LET'S COUNT
โดย
จับคู่
Skip Counting by 5s
Skip Counting by 5s
โดย
จับคู่
AP Government Required SCOTUS Cases
AP Government Required SCOTUS Cases
โดย
จับคู่
Anger Management-Coping Skills
Anger Management-Coping Skills
โดย
จับคู่
CVC Words
CVC Words
โดย
จับคู่
CVC reading phrases
CVC reading phrases
โดย
จับคู่

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม