สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

จับคู่

ลากและวางแต่ละคำหลักที่อยู่ถัดจากคำจำกัดความ


ตัวอย่าง

Noun Phrase Match
Noun Phrase Match
โดย
จับคู่
Let`s Play !!!!
Let`s Play !!!!
โดย
จับคู่
IS AM ARE
IS AM ARE
โดย
จับคู่
Present Continuous
Present Continuous
โดย
จับคู่
Törtek
Törtek
โดย
จับคู่
Jaki to gatunek literacki?
Jaki to gatunek literacki?
โดย
จับคู่
INGLESE: daily routine
INGLESE: daily routine
โดย
จับคู่
Pronouns
Pronouns
โดย
จับคู่
Telling the time
Telling the time
โดย
จับคู่
Połącz w pary (EDUKREATYWNE)
Połącz w pary (EDUKREATYWNE)
โดย
จับคู่

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ