หาคู่

แตะคำตอบที่ตรงเพื่อลบคำตอบออก ทำซ้ำจนคำตอบทั้งหมดหายไป


ตัวอย่าง

Adding Tens
Adding Tens
โดย
หาคู่
Rhyming
Rhyming
โดย
หาคู่
addition facts to 20
addition facts to 20
โดย
หาคู่
小动物的家在哪里
小动物的家在哪里
โดย
หาคู่
Match the Beginning Sound
Match the Beginning Sound
โดย
หาคู่
Adding Doubles
Adding Doubles
โดย
หาคู่
Match numbers 1-5 to circles
Match numbers 1-5 to circles
โดย
หาคู่
Place Value:  Tens and Ones
Place Value: Tens and Ones
โดย
หาคู่
Actions (Verbs)
Actions (Verbs)
โดย
หาคู่
Non-Fiction Text Features
Non-Fiction Text Features
โดย
หาคู่
Counting  Objects to 10
Counting Objects to 10
โดย
หาคู่
2 Digit Addition
2 Digit Addition
โดย
หาคู่
 LET'S COUNT
LET'S COUNT
โดย
หาคู่
Match L Blends Sounds
Match L Blends Sounds
โดย
หาคู่
missing number yellow.2
missing number yellow.2
โดย
หาคู่
Numeral & Quantity
Numeral & Quantity
โดย
หาคู่
Moon Phases
Moon Phases
โดย
หาคู่
AP 1: Seleccion de articulo
AP 1: Seleccion de articulo
โดย
หาคู่
Japanese verbs 1
Japanese verbs 1
โดย
หาคู่
Counting Animals - Up to 5
Counting Animals - Up to 5
โดย
หาคู่
פעלים 1
פעלים 1
โดย
หาคู่
AP Alphabet
AP Alphabet
โดย
หาคู่
Say Ten Way matching
Say Ten Way matching
โดย
หาคู่
Blending Compound Words
Blending Compound Words
โดย
หาคู่
Subtraction within 10
Subtraction within 10
โดย
หาคู่

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม