สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

หาคู่

แตะคำตอบที่ตรงเพื่อลบคำตอบออก ทำซ้ำจนคำตอบทั้งหมดหายไป


ตัวอย่าง

WEATHER
WEATHER
โดย
หาคู่
Places in town
Places in town
โดย
หาคู่
Synonimy
Synonimy
โดย
หาคู่
Rokonértelmű szavak
Rokonértelmű szavak
โดย
หาคู่
Negatív számok
Negatív számok
โดย
หาคู่
2-es bennfoglaló
2-es bennfoglaló
โดย
หาคู่
Places in the City
Places in the City
โดย
หาคู่
PARTS OF THE BODY
PARTS OF THE BODY
โดย
หาคู่
facial expressions
facial expressions
โดย
หาคู่

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ