Общността

3 клас

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "3 клас"

FF 3 Unit 2 Grammar, like, likes
FF 3 Unit 2 Grammar, like, likes Викторина
Вікно Scratch
Вікно Scratch Етикетирани диаграма
Smart Junior 3. Unit 5. My  new house
Smart Junior 3. Unit 5. My new house Викторина
How much, now many
How much, now many Викторина
Can you...?
Can you...? Случайни карти
Academy Stars 2. Unit 4. and but
Academy Stars 2. Unit 4. and but Мач
Many / Much
Many / Much Викторина
Academy Stars 1. Unit 1. Vocabulary. Anagram
Academy Stars 1. Unit 1. Vocabulary. Anagram Анаграма
Past Events
Past Events Unjumble
 Smart Junior 3.Module 3
Smart Junior 3.Module 3 Викторина
Smart Junior 3. Unit 5. My room
Smart Junior 3. Unit 5. My room Липсваща дума
Smart Junior 3. Unit 6.Food
Smart Junior 3. Unit 6.Food Викторина
Academy Stars 2. Unit 3. Our sweet mangoes Quiz
Academy Stars 2. Unit 3. Our sweet mangoes Quiz Викторина
Smart Junior 3. Unit 5
Smart Junior 3. Unit 5 Анаграма
FF 3 Unit 1 Story
FF 3 Unit 1 Story Етикетирани диаграма
What's your favourite subject?
What's your favourite subject? Викторина
There is/ There are
There is/ There are Група сортиране
a/an/some
a/an/some Викторина
BEP3 Unit 5: Is/are and was/were
BEP3 Unit 5: Is/are and was/were Викторина
от
BEP3 Unit 5 Was/were
BEP3 Unit 5 Was/were Липсваща дума
от
Smart J 3 Mod 7 Let's play Questions
Smart J 3 Mod 7 Let's play Questions Викторина
Present Simple -s, -es, -ies (warm up)
Present Simple -s, -es, -ies (warm up) Група сортиране
Будова тіла людини
Будова тіла людини Етикетирани диаграма
Іменовані числа
Іменовані числа Викторина
BEP3 Unit 5 Word Order: was, were, wasn't, weren't
BEP3 Unit 5 Word Order: was, were, wasn't, weren't Unjumble
от
Таблиця множення на 2
Таблиця множення на 2 Викторина
Smart Junior 3. Module 2. Let's Play
Smart Junior 3. Module 2. Let's Play Викторина
Present Continuous FF3
Present Continuous FF3 Викторина
Дієслово
Дієслово Балон поп
Whose...?
Whose...? Викторина
Fly High 3. Lesson 9
Fly High 3. Lesson 9 Мач
Academy stars 3 Unit 4
Academy stars 3 Unit 4 Анаграма
от
Smart Junior 3. Module 6
Smart Junior 3. Module 6 Съвпадение на двойки
Людина і природа
Людина і природа Липсваща дума
Будова риби
Будова риби Етикетирани диаграма
FF3 Unit 11 TRANSPORT
FF3 Unit 11 TRANSPORT Намери съвпадение
от
Smart Junior 3 Unit 6 Food, please!
Smart Junior 3 Unit 6 Food, please! Анаграма
Daily routine
Daily routine Намери съвпадение
Family and friends 3, unit 2, Magic e
Family and friends 3, unit 2, Magic e Група сортиране
Мережа Інтернет
Мережа Інтернет Отваряне на кутията
Food. There is/are
Food. There is/are Липсваща дума
Academy Stars 2. Unit 3. Things
Academy Stars 2. Unit 3. Things Мач
Irregular Verbs
Irregular Verbs Съвпадение на двойки
Academy Stars 2. Unit 3. Things Label
Academy Stars 2. Unit 3. Things Label Етикетирани диаграма
 Academy stars 3 unit- 5
Academy stars 3 unit- 5 Палач
Будова слова
Будова слова Етикетирани диаграма
Family and friends 3 unit 5
Family and friends 3 unit 5 Викторина
Comparative Family and Friends 3 Unit 9
Comparative Family and Friends 3 Unit 9 Викторина
Prepositions in, on, under, next to, behind, between, in front of
Prepositions in, on, under, next to, behind, between, in front of Викторина
Ділення 3 клас
Ділення 3 клас Мач
от
Правопис  префіксів роз- без-
Правопис префіксів роз- без- Вярно или невярно
от
Academy Stars 2. Unit 3. Reading Vocab
Academy Stars 2. Unit 3. Reading Vocab Намери съвпадение
Academy Stars 2. Unit 3. Our / their things.
Academy Stars 2. Unit 3. Our / their things. Unjumble
Робота з клавіатурою, 3 клас
Робота з клавіатурою, 3 клас Мач
Упізнай тварин
Упізнай тварин Етикетирани диаграма
Smart Junior 3. Module 2. Our World
Smart Junior 3. Module 2. Our World Намери съвпадение
Възстановяване на авто-записаната: ?